ประเภทของปากกาที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง?

ปากกา เป็นสิ่งที่เราใช้มาตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยทำงาน และยังคงใช้อยู่ตลอด ซึ่งปากกาก็มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็แตกต่างกัน ดังนั้น ในบทความนี้เราจึงจะพาทุกคนไปดูประเภทของปากกาที่นิยมใช้ในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง และปากกาแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ถ้าอยากรู้แล้ว ก็ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ